O firmie

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Tesmo Sp. z o.o. prowadzi działalność od 2004 roku. Firma powstała w odpowiedzi na zwiększającą się liczbę systemów automatycznych pomiarów ciągłych (systemów monitoringu emisji). Pomiary przedprojektowe, pomiary kalibracyjne, pomiary odbiorowe oraz roczne równoległe pomiary sprawdzające ATS stanowią główny obszar naszych badań.

Nasza kadra to inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz absolwenci Wydziałów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Aby zapewnić stały rozwój firmy w porozumieniu z  Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii UW uczestniczymy w projekcie „Staż dla Innowacji” dla absolwentów oraz prowadzimy praktyki dla studentów.

Wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadający doświadczenie zdobyte w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu w powiązaniu z najnowszej generacji aparaturą pomiarową pozwalają nam podjąć się przeprowadzenia wszystkich badań i opracowań w zakresie ochrony atmosfery.

Tesmo - Zakres Akredytacji PCA nr AB872 wg normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2005Nadrzędnym celem naszej działalności jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów. W tym celu stale doskonalimy nasze działania. Od 18 stycznia 2007 roku pracujemy w systemie zarządzania jakością dla Laboratoriów Badawczych wg PN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

W dniu 24 stycznia 2008 r. Laboratorium Tesmo Sp. z o.o. otrzymało certyfikat akredytacji nr AB872 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. W 2019 roku wdrożyliśmy normę PN-EN ISO/IEC 17025: 2018 - 02.

W celu zwiększenia innowacyjności naszej firmy dwukrotnie składaliśmy nasze projekty do Europejskiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania ZPORR 3.4. W obu przypadkach znalazły się one na wysokich miejscach list rankingowych i zostały zrealizowane.

Tesmo na Poleko - ochrona środowiskaSerdecznie zapraszamy do kontaktów z naszymi konsultantami oraz na nasze stoisko na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich „POLEKO”, gdzie jesteśmy stałym wystawcą.

Tesmo - pomiary emisji
O FIRMIE    OFERTA    AKREDYTACJA
DOJAZD    KONTAKT